دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی، تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

 

 

 

 

 


- توالی انتشار                                                                                                               دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم
- ضریب تاثیر
- نوع داوری                                                                                                                  دو سو ناشناس
- زبان نشریه                                                                                                               فارسی ( چکیده : انگلیسی )
- نوع انتشار                                                                                                                 چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی                                                                                                          رایگان ( تمام متن )
- هزینه بررسی و انتشار                                                                                        ندارد

 

مقایسه تعادل بازیکنان والیبال ساحلی و سالنی

صفحه 1-8

احمد کاظمی پاکدل؛ علی اصغر نورسته


تأثیر مداخلۀ شنیداری بر بیومکانیک پای تکیه گاه و مهارت ورزشکاران نخبۀ فوتسال در حرکت شوت

صفحه 9-18

امیر لطافت کار؛ فلورا فروردین


مقایسه ی حس وضعیت کمر در دانش آموزان با تیلت جانبی لگن و بدون آن

صفحه 19-25

پریسا صیادی؛ سمیرا سالمی؛ هومن مینونژاد


مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بوسوبال با تخته تعادل بر میزان تعادل، سرعت و دامنه حرکتی مچ پا در پسران نوجوان

صفحه 26-35

علی تهرانی؛ حمید طباطبایی


بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب کمربند شانه طی 2 کیلومتر پارو زدن در زنان ملی قایقرانی کایاک: مطالعه مقطعی

صفحه 36-44

فریده باباخانی


مقایسه آسیب‌های بازیکنان نخبه والیبال تیم ملی ایران و بازیکنان شاغل در لیگ حرفه ای ایتالیا

صفحه 45-53

آذین بهرامی؛ هومن مینونژاد؛ محمدحسین آرچین


مقایسه اثر آنی سوزن خشک و ماساژ ایسکمیک در نقاط ماشه ای نوار ایلیوتیبال بر میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

صفحه 54-63

عطاءالله براتی؛ مینا نامجو


ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و سندروم متقاطع فوقانی با مدت زمان آموزش مجازی معلمان در پاندمی کووید19

صفحه 64-75

نفیسه باقریان جبلی؛ محمد رحیمی؛ فرحناز مهرافزا؛ فاطمه خانویردی


صاحب امتیاز

سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان